phone0948 230 230

Bytový dom sa nachádza v rozvíjajúcom sa Novom centre Podunajských Biskupíc na Kazanskej ulici, ktorá v týchto rokoch získava svoju konečnú podobu. Objekt pozostáva z nižšej odstupňovanej časti a vyššej časti so strešnou nadstavbou. Obsahuje 72 zaujímavých bytov s flexibilným členením a polyfunkciu s dvomi obchodnými priestormi so samostatnými vstupmi. Byty orientované na severozápad sú klasifikované ako apartmány. Budova je vybavená podzemnou garážou s 36 parkovacími státiami. Ďalších 60 parkovacích miest sa nachádza v prízemí a na priľahlých plochách.

Výhodná poloha parcely umožňuje orientovať prevažnú časť bytov na slnečnú, južnú stranu, zastavanú rodinnými domami. V dosahu 300 m sú dostupné: MHD, obchody a služby, banky, kultúrne a športové zariadenia. Bezbariérový prístup, veľkokapacitný výťah, flexibilita vnútorného usporiadania bytov a možnosť aktívneho relaxu v exteriéri sú prínosom k humanizácii bývania. 

Architektonické riešenie je strohé, funkcionalistické, kubických foriem, bez samoúčelných okrasných prvkov. Teleso stavby tvorí kompaktný celok. Členenie fasád je dosahované farebným akcentovaním jednotlivých priestorových častí stavby.

Nízke prevádzkové náklady sú zabezpečené splnením komplexu ekologických požiadaviek:

  • jednoduchý a prehľadný koncept stavby,
  • nezávislá prevádzka bývania a komercie,
  • optimalizácia plášťa budovy v pomere k objemu,
  • optimalizácia veľkosti okien s využitím slnečnej energie,
  • zateplenie prevyšujúce normové požiadavky,
  • okenné konštrukcie poslednej generácie,
  • riadené vetranie obytných priestorov,
  • centrálne vykurovanie s kondenzačnými kotlami,
  • pomerové meranie spotreby pre jednotlivé byty,
  • prevádzka kotolne renomovaným výrobcom tepla.

Technické vybavenie stavby umožňuje užívateľom bytov individuálnu reguláciu spotreby energie na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody a správe budovy odčítavanie všetkých meračov bez nutnosti vstupu do bytov.

Termíny výstavby. Začiatok výstavby: 05/2014, Kolaudácia: 04/2016.

Vizuály

VZOROVÝ BYT

Radi vám poradíme s každou vašou otázkou.  Napíšte nám